قیمت آسیاب سنگهای دیزلی در آفریقای جنوبی چقدر است؟